Java Dünyası

java-inner-class 0

Anonymous Inner Class

Toplam 1025 kez okundu. Anonymous inner class’lar aslında inner class’lara benzer. Fakat bu class’ların herhangi bir isimleri yoktur ve sadece 1 obje için iş görür. Genelde bir interface veya sınıftan...

exceptions 2

Checked ve Unchecked Exception Durumları

Toplam 3221 kez okundu.   Java’da tüm Exception ve Error durumları, Throwable sınıfından kalıtılmıştır. Exception, kodda yaşanacak beklenmeyen durumları ifade eder, ortaya çıkan sıra dışı durumu yakalar ve yolumuza devam...

final 0

final Anahtar Kelimesi

Toplam 1460 kez okundu. Java’da final anahtar kelimesi 4 durum için kullanılır. 1) Değişkenler için (basit veya karmaşık), 2) Metotlara geçilen parametreler için, 3) Metotlar için, 4) Sınıflar için. 1)...

unnamed 0

Java’da main() metot

Toplam 3049 kez okundu. main() metot, Java’da temel uygulamaların başlangıç noktasıdır. Özellikle konsol uygulamalarında kullanılır. JVM, Java programını çalıştırmaya main() metottan başlar. main() metodunu çalıştıran thread’in ismi de main thread’tir....

intern 0

intern() Metodu Nedir ve Ne Zaman Kullanılır?

Toplam 2015 kez okundu. intern() metodu, String değerlerin tekrarlamasını ve bellekte fazla yer kaplamasını önlemek için kullanılır. intern() metoduyla belleği daha etkili bir şekilde kullanabilirsiniz. Peki String değerler nasıl tekrarlar?...

images 0

String’ler Neden Değiştirilemez?

Toplam 2227 kez okundu. String sınıfının Java API’sinde gerçekten çok özel bir sınıfı olduğunu söylemiştik. Bu sınıfı özel yapan farklardan birisi String tipindeki nesnelerin değerlerinin değiştirilememesidir. Şimdi nedenlerine bakalım: 1-Güvenlik: Belki...

Stringpool6 0

String Nesnesi Üretme ve String Pool

Toplam 2933 kez okundu. String sınıfı Java API’sinde gerçekten çok farklı bir sınıftır. Kendine özgü birçok özelliği ve davranışı vardır. Dünya üzerinde String nesnesi kullanılmayan proje sanırım yoktur. Bu yüzden...