Category: Java SE

java-8-lambada 0

Java Lambda Nedir Nasıl Kullanılır?

Toplam 1239 kez okundu. Java 8 ile hayatımıza giren lambda kavramı fonksiyonel programlamaya atılan bir adımdır. Lambda ifadelerini, herhangi bir sınıfa ait olmaksızın oluşturulabilen metotlar olarak düşünebiliriz. Lambda ifadelerini açıklamadan...

java-inner-class 0

Anonymous Inner Class

Toplam 1026 kez okundu. Anonymous inner class’lar aslında inner class’lara benzer. Fakat bu class’ların herhangi bir isimleri yoktur ve sadece 1 obje için iş görür. Genelde bir interface veya sınıftan...

exceptions 2

Checked ve Unchecked Exception Durumları

Toplam 3226 kez okundu.   Java’da tüm Exception ve Error durumları, Throwable sınıfından kalıtılmıştır. Exception, kodda yaşanacak beklenmeyen durumları ifade eder, ortaya çıkan sıra dışı durumu yakalar ve yolumuza devam...

final 0

final Anahtar Kelimesi

Toplam 1461 kez okundu. Java’da final anahtar kelimesi 4 durum için kullanılır. 1) Değişkenler için (basit veya karmaşık), 2) Metotlara geçilen parametreler için, 3) Metotlar için, 4) Sınıflar için. 1)...

unnamed 0

Java’da main() metot

Toplam 3050 kez okundu. main() metot, Java’da temel uygulamaların başlangıç noktasıdır. Özellikle konsol uygulamalarında kullanılır. JVM, Java programını çalıştırmaya main() metottan başlar. main() metodunu çalıştıran thread’in ismi de main thread’tir....

intern 0

intern() Metodu Nedir ve Ne Zaman Kullanılır?

Toplam 2016 kez okundu. intern() metodu, String değerlerin tekrarlamasını ve bellekte fazla yer kaplamasını önlemek için kullanılır. intern() metoduyla belleği daha etkili bir şekilde kullanabilirsiniz. Peki String değerler nasıl tekrarlar?...

images 0

String’ler Neden Değiştirilemez?

Toplam 2228 kez okundu. String sınıfının Java API’sinde gerçekten çok özel bir sınıfı olduğunu söylemiştik. Bu sınıfı özel yapan farklardan birisi String tipindeki nesnelerin değerlerinin değiştirilememesidir. Şimdi nedenlerine bakalım: 1-Güvenlik: Belki...

Stringpool6 0

String Nesnesi Üretme ve String Pool

Toplam 2934 kez okundu. String sınıfı Java API’sinde gerçekten çok farklı bir sınıftır. Kendine özgü birçok özelliği ve davranışı vardır. Dünya üzerinde String nesnesi kullanılmayan proje sanırım yoktur. Bu yüzden...